Hjälp vid plötsligt hjärtstopp

By admin, 2016-12-13

Det gäller att hålla sig uppdaterad och snabbt vara med om olyckan är framme, det kan uppstå situationer som kräver en snabb reaktion och en kurs i hjärt och lungräddning är något alla borde gå så att kunskaperna sedan sitter i ryggraden.

Om någon drabbas av ett plötsligt hjärtstopp så slutar hjärtat pumpa blodet ut i kroppens blodomlopp och man måste snabbt agera och pumpa det manuellt med hjärtkompressioner. Gör man kraftiga sådana och samtidigt blåser in luft i personens lungor så kan man hjälpa till att ge den blodcirkulation som behövs tills sjukvårdspersonal kommer på plats.

Många sporter idag är påfrestande för kroppen och en av dem är orientering där det kan vara viktigt med kunskaper om HLR, det vill säga hjärt- och lungräddning,då terrängen ibland är svårtillgänglig och ju tidigare hjälpen påbörjas desto större chans är det för den drabbade att överleva. Det borde även finnas hjärtstartare med utbildad personal i allt fler föreningar för att snabbare kunna hjälpa den som drabbas. Dessa kan man antingen hyra eller köpa in till sin klubblokal så det alltid finns en i närheten.

Kurser i HLR finns att tillgå på de flesta orter där man få öva och lära sig rätt teknik på dockor så att det sedan sitter i ryggraden och man agerar instinktivt om olyckan råkar vara framme.