Första hjälpen och orientering

By admin, 2015-10-25

Orientering är en mycket tuff sport som ofta utförs i en svåröverblickbar och ogenomtränglig terräng, exempelvis i skogen. Som orienterare är man ofta utlämnad till sig själv och andra utövare när man är ute i skogen.

Det är därför viktigt att kunna åtminstone grundläggande första hjälpen om olyckan skulle vara framme. Det finns mycket som kan gå fel vid en tävling i orientering, men tillbuden behöver inte nödvändigtvis ha allvarlig utgång. Det är viktigt att alla tävlingar har ett bra säkerhetsarrangemang, både när det gäller sjukvårdsutbildad personal och bra utrustning. Det är också väldigt viktigt att man som orienterare själv kan utföra till exempel hjärt-lungräddning. En hlr-utbildning kan rädda livet på en av dina medtävlande om olyckan är framme.

Orientering är framför allt en fysiskt riktigt tuff sport, och de tävlandes och kroppar testas ofta till det yttersta. Detta tillsammans med den terräng där sporten utförs gör att olika typer av olyckor och sjukdomstillbud kan inträffa. Det har tidigare förekommit viltolyckor av olika slag i samband med tävlingar i orientering. Även om denna typ av olyckor minskat kraftigt, så inträffar det fortfarande.

Terrängen som sporten utövas i kan också vara en orsak till olyckor. Fallolyckor och andra typer av skador förekommer, och tävlande har till och med avlidit efter att ha skadat sig så allvarligt så att de förlorat stora mängder blod. Även de fordon som används i samband med tävlingen kan orsaka allvarliga olyckor. Med rätt förberedelser både hos de funktionärer som arbetar vid olika tävlingar och hos dem tävlande själva, så kan många olyckor både förhindras eller undvikas att få allvarliga konsekvenser. Med dagens säkerhet och förberedelser och en ökad medvetenhet kring farorna som kan vara förknippade med sporten så kan ofta olyckor och tillbud minskas eller helt undvikas.