Första hjälpen och orientering

2015-10-25

Orientering är en mycket tuff sport som ofta utförs i en svåröverblickbar och ogenomtränglig terräng, exempelvis i skogen. Som orienterare är man ofta utlämnad till sig själv och andra utövare när man är ute i skogen. Det är därför viktigt att kunna åtminstone grundläggande första hjälpen om olyckan skulle vara framme. Det finns mycket som […]