Använda Kompass

By Peter Karlsson, 2015-01-27

En kompass används för att ta ut rätt riktning från en plats till en annan med hjälp av en karta. Det finns flera typer av kompasser men den vanligaste för orientering och vandring är nog magnetkompassen.

Den magnetiska kompassen består av en nål som visar riktningen för nord och för syd. Denna typ av kompass brukar vara tillverkad av en genomskinlig graderad skiva av plast, skivan har en kurspil markerad och kompasshuset i vilket nålen sitter är vridbart.

Den röda nålen i kompasshuset pekar alltid mot norr, kompassen bör vid användning alltid befinna sig i ett plant läge.

De olika stegen för att använda sig av en kompass är:

1. Hitta den aktuella platsen på kartan och bestäm vart målet befinner sig.

2. För att ta ut rätt riktning bör kompassen sedan placeras så att linjen mellan de två punkterna ligger i kanten av plastskivan.

3. Kompassen bör sedan hållas stilla i liggande läge över kartan och kompasshuset vridas tills nordpilen (inte kompassnålen) och hjälplinjerna på skivan ligger i ett parallellt läge med linjerna på kartan. Pilen för norr ska peka mot norr även på kartan, som oftast är uppåt.

4. Sedan kan kompassen avlägsnas från kartan, den bör hållas vågrätt samt vridas tills kompassnålen visar samma riktning som kompasshusets nordpil. Kompassen kurspil på plastskivan visar nu den rätta riktningen för fortsatt vandring.

5. Ett naturligt riktmärke bör också tas. Till exempel en stor sten, ett fallet träd eller dylikt, på detta vis är det inte nödvändigt att hålla kompassen uppe i vågrätt läge hela tiden.