Orientera sig i skog och mark

By admin, 2014-01-16

En kompass och en karta är de redskap du som orienterare använder dig av i första hand. Du behöver också kunna observera naturen ”i farten” och tyda tecken den ger för att du ska kunna utläsa väderstreck som hjälp för att hålla dig i rätt riktning. Var solen står vid vissa tider på dagen är förstås en given informationskälla, men det kan ju vara molnigt eller mörkt. Här kan andra gamla välkända tips komma väl till pass, exempelvis kan man titta efter var det växer lavar på en gran. Den sida där laven växer är söder. Det finns flera sätt att få en uppfattning om vilket som är söder: Leta reda på ett träd som står ensamt och titta på vilken sida det har flest grenar. Myrstackar brukar ha en sida som är längre och sluttar mindre brant. Den näver som är vit på björkens stam går längre ner på en sida. Alla dessa tecken vetter mot söder. Även mossa på träd och stora stenar kan man titta på. Den växer tätast mot norr. Om du ska orientera på natten kan du använda dig av stjärnbilder som hjälp. Ta reda på vilken stjärna som är Polstjärnan. Som namnet antyder står den alltid i norr – åt nordpolen till.

Erfarna orienterare har egna, ofta väl utprovade, tips och tricks. Fråga gamla medlemmar i din lokala klubb om de kan hjälpa dig att lära dig mer!